Udbytte og proces

Om udbytte og processen

Du har et problem. Vi hjælper dig med at finde løsningen. Dine it-folk leverer den.

Hvad skal der til for at komme i gang?

Der er ofte folk, der siger til os: "vi vil gerne have en digital sprint, men vi er ikke klar, for vi ved endnu ikke, hvad vi vil have". Og det er ærgerligt, for det er jo netop det, vi hjælper med. I skal ikke have løsningen - I skal bare kunne forklare jeres problem. 

Eksempler på opgaver, vores udviklere har været på:


  • En styrelse havde syv forskellige systemer til intern videndeling, artikler om ny lovgivning, processer, intranet mv. De overvejede om de skulle skifte dem ud eller tilføje endnu et, så de smartere kunne strukturere deres viden og samtidig gøre noget af det direkte tilgængeligt for borgerne. Vores sprints viste to ting:
    1: de skulle starte med at sikre sig, at alle nye filer indeholdt de korrekte metadata - ellers var nye systemer ingenting værd! Her kom vi med oplæg til simple interfaces, der nemt kunne laves oven på deres eksisterende systemer, som ville sikre, at man ikke kunne lægge nye filer online uden korrekt tagging.
    2: der var behov for brugertilpassede løsninger, så man som fagmedarbejder fik vist nye artikler, der var relevante inden for eget fagfelt - og ikke alle de nye artikler, der kom online. Her kom vi med to oplæg til, hvordan det kunne se ud i praksis - baseret på medarbejdernes input og viden om deres hverdag.


  • Et forsikringsselskab havde en masse data om, hvor og hvornår deres taksatorer løste opgaver, men de viste ikke helt, hvordan de skulle få værdi af deres data. Data var ikke visualiseret og lå kun i en kæmpe database. Vores sprint gav oplæg til, hvordan de kunne bygge et visuelt overblik af deres data, så de nemt kunne se, om taksatorerne havde de rette geografiske områder tildelt og om deres dagsture rundt kunne optimeres. Visualiseringerne gav forsikringsselskabet besparelser i millionklassen, da de nu pludselig kunne se, hvor deres taksatorruter ikke var optimale og dermed kunne spare både tid og transportomkostninger. 


  • En offentlig app til at finde offentlig transport ville gerne være smarere og have endnu flere funktioner, der kunne gavne brugeren. Vores sprints viste, at brugerne ikke kendte til en lang række af de eksisterende funktioner og derfor ikke brugte dem. Og at der derfor var brug for at guide brugeren til de mange eksisterende funktioner i stedet for at fokusere på at udvikle nye. Desuden kom vi med oplæg til, hvordan en række af funktionerne kunne optimeres, så de blev mere tidssvarende og benyttede de nyeste teknologiske muligheder til at hjælpe brugeren med hurtigt at komme frem med offentlig transport. 

Start med et møde, hvor vi kan drøfte jeres udfordring

En god sprint kræver naturligvis, at vi ved, hvad det er for et problem, der skal løses. 


Det hjælper vi jer med at indkredse. 


Så første skridt i en digital sprint vil under alle omstændigheder bestå i, at vi holder et møde med jer om udfordringen. Her vurderer vi samtidig, om det er tilpas konkret til at lave en digital sprint på, som vi kan forvente giver jer et udbytte. Herefter kan I beslutte, om vi skal sætte en sprint i gang. Hvis I vælger ikke at gå videre, så koster det jer ingenting. 


Vi drøfter også, hvad det er for et udbytte, I drømmer om. Sådan at både I og vi ved, hvad vi kan forvente at stå med efter sprinten. 


Kontakt os og få det indledende møde - så afklarer vi sammen, om en digital sprint kan være noget for jer.